Thầy Đạt, giờ lý dạy cho chuyên hóa

Đây là một đoạn vừa dạy vừa chém gió ở lớp 12 khối chuyên hóa, ĐHKHTN. Học sinh quay thầy không biết. Nếu biết đã chém khỏe hơn!

Phần 1

Phần 2