Những thay đổi liên của kỳ thi THQG gây khó cho cả giáo viên và học sinh. Một trường mạnh về chuyên môn phải làm gì để thích ứng với những thay đổi đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here