Chia tay mùa Hạ !

Thầy Hùng viết và diễn đọc trong dipjc hia tay K1.
Chia xa các thầy cô yêu kính. Ngày đầu đến trường, con buông bàn tay mẹ để nắm lấy bàn tay cô. Chúng con trưởng thành lên qua mỗi bài cô giảng, qua mỗi ngày con đến lớp gặp bạn gặp thầy. Giờ đây chúng con đã lớn, đã tự đứng vững trên đôi chân mình nhưng không ai muốn phải xa dời bàn tay thầy cô dìu dắt …