Thầy Đạt, giờ lý dạy cho chuyên hóa

25 Tháng Năm, 2018

Đây là một đoạn vừa dạy vừa chém gió ở lớp 12 khối chuyên hóa, ĐHKHTN. Học sinh quay thầy không biết. Nếu biết đã chém khỏe hơn!

>> Xem thêm

Thầy Đạt, khái niệm về chuyển động

25 Tháng Năm, 2018

Đây chỉ là bản thử nghiệm để ghi hình. Chưa định hình một phong cách. Nghe cười từ sợ tới nghiện!

>> Xem thêm

Thầy Cường, thể tích

25 Tháng Năm, 2018

Đây chỉ là bản thử nghiệm để ghi hình. Chưa định hình một phong cách

>> Xem thêm