logo trans
Anhxtanh online
search
Einstein since 1995

Anhxtanh Online

Trải nghiệm cuộc sống trên đường phố

Trên đường phố, học sinh làm việc như một lao công từ 17h chiều tới nửa đêm. Quá trình làm việc thực sự và nghiêm túc, không bỏ qua bất cứ công đoạn nào sẽ giúp họ cảm nhận được cuộc sống của các cô bác lao công làm sạch đẹp thành phố. Trải nghiệm cuộc sống không thể chỉ nói bằng lời mà phải qua thực tế sống động hàng ngày.