logo trans
Anhxtanh online
search
Einstein since 1995

Báo chí

Giáo dục thất bại vì người lớn ‘nhồi sọ’ học sinh

Ông Đào Tuấn Đạt – người phụ trách chuyên môn trường THPT Anhxtanh, Hà Nội – nêu quan điểm cá nhân về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ GD&ĐT công bố.

Sau nhiều lần cải cách, cải tiến, giáo dục của chúng ta vẫn liên tiếp thất bại. Nguyên nhân không phải do chương trình mang nặng tính hàn lâm như nhiều người vẫn nói. Tính hàn lâm thể hiện ở hệ thống các khái niệm khoa học chặt chẽ của môn học, điều mà sách giáo khoa hiện hành chưa làm được.

Gốc rễ ở đây là đã đem kiến thức và hiểu biết của người lớn “nhồi sọ” học sinh, khiến cho chương trình học mang đầy màu sắc chủ quan, lý thuyết, giáo điều và phi thực tế.

Trong dự thảo chương trình mới, việc bắt đầu bằng mục “quan điểm xây dựng chương trình” giống như bắt đầu một nghị quyết. Nó không sai nhưng không thể giải thích được quan điểm đó đã dựa trên cơ sở khoa học và nghiên cứu thực tiễn nào. Việc tảng lờ thực trạng giáo dục hiện nay càng làm cho các quan điểm chỉ dừng ở mức… quan điểm.

Chương trình xuyên suốt không có triết lý, tiêu chuẩn giống như người đi thiếu “bộ định vị”, bị nghi ngờ về tính khả thi.

Mục tiêu chưa trúng thì không thể viết sách giáo khoa
Do đặc điểm lứa tuổi, ở cấp tiểu học, sự phát triển về xã hội, thể chất, cảm xúc và văn hóa là quan trọng hơn cả. Ở chương trình THCS, đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành nên cũng là giai đoạn quan trọng trong việc phát triển trí tuệ và cá tính học sinh.

Chương trình phải giúp được các em phát triển về kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để chủ động và có trách nhiệm trong cuộc sống. Chương trình THPT được nhấn mạnh nhiều hơn vào khả năng tư duy (tư duy đánh giá, tư duy nhận định…) để chuẩn bị cho thành công sau này tại các trường đại học và trong cuộc sống.

Ở dự thảo, sự phân biệt mục tiêu của cả 3 cấp học rất mông lung. Ví dụ, tôi xin trích: “Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực”.

Những yếu tố căn bản nào giúp phát triển được phẩm chất và năng lực chương trình không lý giải? Chương trình phải giúp được các em phát triển về kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để chủ động và có trách nhiệm trong cuộc sống.

Chương trình THPT được nhấn mạnh nhiều hơn khả năng tư duy (tư duy đánh giá, tư duy nhận định…) để chuẩn bị cho thành công sau này tại các trường đại học và trong cuộc sống.

“Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học” không có gì khác cho cả một giai đoạn học tập quan trọng mà chỉ là “tiếp tục phát triển”.

Chương trình trung học phổ thông lại tiếp tục phát triển nữa: “Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực của người lao động”. Sự nhấn mạnh vào phẩm chất và năng lực nhưng thiếu phân biệt về mức độ ở mỗi cấp học sao cho phù hợp đặc điểm tâm sinh lý và khả năng nhận thức của học sinh làm mục tiêu trở nên mông lung.

Điều này dẫn tới khó khăn khi viết chương trình môn học và nội dung sách giáo khoa. E rằng chương trình môn học và sách giáo khoa mới lại sẽ là bản cũ được sắp xếp và sửa chữa phiên bản cũ.

Từ năm 2018 các môn học thay đổi thế nào?
Học sinh không bước ra bên ngoài ranh giới các môn học
Thế kỷ 21, tri thức phát triển nhanh hơn trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Số môn học phổ thông, cơ bản tăng lên nhanh chóng, vì thế nếu căn cứ vai trò và tầm quan trọng của mỗi môn thì không biết học bao nhiêu môn cho đủ. Mặt khác, chương trình phải được thiết kế để học sinh bước ra bên ngoài ranh giới của việc học tập trong các môn.

Vì vậy, về mặt kỹ thuật, trước khi lựa chọn môn học phải xác lập “Chủ đề liên môn” hay “Lĩnh vực học tập”. Mỗi chủ đề liên môn gồm một số môn có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề chung.

Ví dụ, chương trình tú tài quốc tế bậc tiểu học có 6 chủ đề liên môn: Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu trong thế giới này? Chúng ta thể hiện mình như thế nào? Thế giới này vận hành ra sao? Chúng ta tổ chức cuộc sống của mình như thế nào? Chúng ta cùng sống trong một hành tinh.

Sáu chủ đề liên môn này bao quanh 6 môn học: Ngôn ngữ, Nghiên cứu xã hội, Toán, Nghệ thuật, Khoa học tự nhiên, Giáo dục cá nhân – Xã hội – Thể dục và Tin học là bộ phận hữu cơ của chương trình.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đưa vào môn “Trải nghiệm sáng tạo” và “Chuyên đề học tập” để tạo sự liên hệ giữa các môn là đi ngược và gượng ép.

“Trải nghiệm sáng tạo” trong dự thảo chỉ là sự pha trộn cơ học giữa sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa và dự án học tập chung chung vì thế không thể cấu tạo thành môn học. Dự án học tập và chuyên đề học tập chỉ thực hiện được ở những năm cuối cấp học mới có kết quả.

Chưa kể đến việc ai sẽ vừa bày trò chơi, lại vừa hướng dẫn học sinh thực hiện được dự án học tập. Xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 môn trải nghiệm sáng tạo sẽ lấy đi quá nhiều thời giờ của học sinh mà sẽ không thu được kết quả thực chất nào.

Không xác lập được “Lĩnh vực tương tác” thì không thể biết học bao nhiêu môn là đủ và nội dung mỗi môn phải đi theo định hướng nào.

Dự thảo được xây dựng theo cách là người lớn chọn lựa kiến thức được cho là phổ thông rồi sắp xếp chúng thành các môn học không khác gì tổ chức kiến thức theo kiểu siêu thị. Số kiến thức chủ quan này sẽ lại được đem “nhồi sọ” học trò. Việc dạy và học lại như cũ.

Cách xây dựng chương trình như thế dẫn tới hệ quả là chương trình tiểu học theo dự thảo là 13 môn, gấp đôi chương trình tiểu học tú tài quốc tế chỉ có 6 môn, cho thấy sự dàn trải và thiếu trọng tâm của chương trình. Hoặc nó buộc phải nghĩ khác, chúng ta dạy lượng kiến thức gấp đôi quốc tế.

Thiếu triết lý giáo dục như thiếu “bộ định vị” để đi, còn thiếu “Lĩnh vực tương tác” thì mỗi môn học riêng rẽ chẳng khác gì độc đạo.

Tự chọn 9 môn, học sinh lấy sức đâu mà học?
Chúng ta đang nhắc nhiều đến cuộc “cách mạng 4.0” nhưng một cuộc “cách mạng giáo dục” thì vẫn đang bế tắc.

Chương trình giáo dục không đặt ra được một hướng ưu tiên nào cho hợp với tình hình thực tế. Lớp 11, 12 là hai năm cuối của chương trình định hướng, số giờ của các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý… đều bằng nhau, 4 tiết/tuần mỗi môn. Toán và Ngữ văn có số tiết bằng nhau? Chúng ta bước vào cuộc “cách mạng 4.0” bằng văn chương hay khoa học?

Lấy ví dụ chương trình môn Toán THCS tú tài quốc tế được chia làm 5 môn nhỏ: Số học, Đại số, Hình học và Lượng giác, Xác suất và thống kê, Toán rời rạc. Tôi chưa biết là chương trình môn Toán cụ thể sẽ như thế nào. Giả sử chúng ta áp dụng tiêu chuẩn chung của thế giới, với 4 tiết một tuần, chúng ta sẽ dạy Toán như thế nào?

Trong khi giới trẻ trên thế giới tiêu khiển bằng chế tạo máy bay không người lái thì thanh niên Việt Nam đang mải đến làng nghề để nặn đất với tên gọi mỹ miều “trải nghiệm sáng tạo” hay sao?

Thật khó khi đã là định hướng nghề nghiệp mà học sinh vẫn phải học 9 môn với 30 tiết một tuần như chương trình cũ. Ưu tiên tất cả là không có ưu tiên gì. Học tất cả là không học được gì.

Con người rất phức tạp, gồm nhiều cá tính thiên tư khác nhau nên áp đặt một chương trình đồng đều là hạ sách. Vì như thế, chúng ta chẳng những không phát triển được đúng mức những con người ưu tú mà còn làm thui chột người kém thiên tư.

Sự đồng đều không những thể hiện ở số môn phải chọn quá nhiều là 9 môn (không khác mấy so với chương trình cũ 11 môn), mà còn ở chỗ sách giáo khoa chỉ có một trình độ, không tính tới sự khác nhau giữa học sinh nông thôn và thành thị, vùng kinh tế phát triển với vùng sâu vùng xa.

Về mặt kỹ thuật, sách giáo khoa các môn học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông phải song song hai mức độ cơ bản và nâng cao. Tùy vào yêu cầu, nhu cầu và khả năng, học sinh phải chọn mức độ nào. Hình thức cũng phải song song sách giáo khoa các môn riêng rẽ và môn tích hợp, nếu viết một trình độ sẽ là sự cào bằng.

Không phải tự nhiên mà số năm đại học của các nước tiên tiến trên thế giới đang được rút ngắn, để sinh viên tham gia vào thị trường lao động sớm hơn. Không phải họ cắt bỏ chương trình mà kiến thức đại cương được đưa xuống những năm cuối của bậc học phổ thông và ngày càng chuyên sâu hơn.

Với 9 môn học, chúng ta sẽ thiếu chuyên sâu và thừa dàn trải. Chúng ta nên dành toàn bộ bậc THPT để các em tự chọn hoàn toàn và tối đa khoảng 5 môn như dự thảo cũ công bố ngày 14/3. Có lo ngại rằng thế thì học sinh có thể bỏ hẳn một môn nào đó như Ngữ văn chẳng hạn. Không sao hết vì giai đoạn giáo dục cơ bản đã phải hoàn thành môn học này.

Hơn nữa, trong một đám đông, có những người chọn môn này, người chọn môn khác. Những người giỏi môn này, những người giỏi môn khác. Phép tính trung bình phải theo tập hợp chứ không phải theo cá nhân. Bạn muốn đào tạo siêu nhân hãy đến với các câu chuyện tưởng tượng của văn chương và phim ảnh. Còn nếu một môn nào đó không có ai chọn, môn ấy đương nhiên nên loại bỏ khỏi chương trình.

Học tự chọn và định hướng nghề nghiệp nên thực hiện ngay từ lớp 8, 9. Lên lớp 10, việc tự chọn theo ngành hẹp nên làm triệt để hơn, tức là thu hẹp các môn. Việc để một cái “gap” ở lớp 10 là tạo khoảng trống phí hoài về thời gian và sự liên tục của kiến thức.

Thay vì chuẩn bị cho việc học hai buổi một ngày là bất khả thi với cơ sở vật chất hiện có, chúng ta hãy giảm sĩ số các lớp học. Số giờ học chính khóa của học sinh chỉ nên khoảng 20 tiết một tuần (tuần học 5 buổi, mỗi buổi 4 tiết), từ số giờ này mới tính toán thời lượng mỗi môn học một cách khoa học nhất.

Các môn chuyên sâu học nâng cao, các môn không chuyên sâu học cơ bản. Khoảng 4 tiết còn lại nên dành cho sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, các môn kỹ năng.

Cần thay thế chứ không cải cách
Chương trình mới có thể chậm vài năm nếu chưa thuyết phục. Nhưng việc làm ngay, không cần bất cứ triệu đô nào là diệt trừ nạn gian dối trong giáo dục, giống như Campuchia đã làm từ năm 2014.

Thay thế chứ không phải cải cách nền giáo dục trước hết phải giải quyết được vấn đề cốt tử này. Chúng ta đã có đủ từ quyết tâm và chính sách của Nhà nước đến kỳ vọng và mong mỏi của các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các em học sinh. Chúng ta chỉ còn đang thiếu một cách làm.

http://news.zing.vn/giao-duc-that-bai-vi-nguoi-lon-nhoi-so-hoc-sinh-post739619.html

Chương trình giáo dục phổ thông mới gây thất vọng

Chiều 12/4, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trong đó, học sinh có nhiều môn học mang tên gọi mới như: Thế giới Công nghệ, Cuộc sống quanh ta, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Giáo dục Kinh tế Pháp luật, Chuyên đề học tập…

Chương trình mới bắt đầu được triển khai từ năm học 2018-2019, dự kiến hoàn thiện vào năm 2022-2023.

Ông Đào Tuấn Đạt, người phụ trách chuyên môn trường THPT Anhxtanh, Hà Nội trao đổi với Zing.vn về vấn đề này..

GS Nguyễn Minh Thuyết nói về chương trình giáo dục phổ thông mới Chiều 12/4, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

– Ông nhận xét gì về chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ GD&ĐT vừa công bố?

– Tôi thấy các tác giả đã đặt nhiều tâm huyết vào chương trình này. Chương trình nhấn mạnh việc phát triển năng lực hơn là truyền thụ kiến thức cho học sinh. Nhưng đây là một bài toán rất khó. Vì chưa có tài liệu đi kèm, tôi chưa rõ lý luận học thuật và giải pháp khoa học cho vấn đề là gì.

– Những điểm đổi mới đáng chú ý của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể so với chương trình hiện hành là gì?

– Điểm mới là ở chương trình cũ tất cả môn học đều bắt buộc. Chương trình mới cho phép học sinh lựa chọn một số môn học. Ngoài ra, việc công nhận tốt nghiệp THPT sẽ giao cho cơ sở giáo dục. Đây chính là điểm nổi trội nhất của chương trình.

Về bản chất, tôi không thấy có thay đổi, bởi những vấn đề cốt tử của giáo dục hiện nay chưa được chạm đến.

– Các khái niệm về môn học như tự chọn, bắt buộc, tự chọn bắt buộc, bắt buộc có phân hóa… có phù hợp không? Những khái niệm này trong dự thảo có giải quyết được vấn đề giảm tải môn học và dự hướng nghề nghiệp không?

– Các khái niệm đó rắc rối và khó hiểu. Không ai nghe một lần và đọc vài lần có thể hiểu được ngay; hiểu rồi cũng khó nhớ. Vấn đề đáng ra rất đơn giản mà thành phức tạp. Tôi ví dụ các môn “bắt buộc có phân hóa”, nghĩa là không bắt học cả môn mà chỉ bắt buộc một số phần của môn, vậy nên gọi là “bắt buộc một phần”.

Xem qua dự thảo thấy giảm tải chương trình nhưng xét kỹ thì không. Số tiết học của chương trình cũ và mới đều khoảng 30 tiết một tuần, vậy là như nhau. Học sinh lớp 11, 12 bị bắt buộc học tới 4 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Quốc phòng và 4 môn tự chọn nữa là 8 môn.

Số môn nhiều như vậy lại như cũ. Học sinh không lấy đâu sức lực và thời gian cho các môn định hướng nghề nghiệp cả. Môn học nhiều không còn gọi là định hướng nữa, mà là định theo 8 hướng.

“Tôi không hình dung được chân dung học sinh mới trong chương trình tổng thể vì chưa thấy có thay đổi gì đột phá, chắc vẫn như cũ thôi. Tôi thấy thất vọng”.

Nếu gọi đây là bản chất của chương trình mới, thực tế không có gì thay đổi cả. Theo tôi, hai năm lớp 11, 12 chỉ học từ 2-3 môn, còn lại là hoạt động giáo dục thực tế khác.

– Ở lớp 10, các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học chỉ học 70 tiết trong một năm. Trong khi đó, mỗi tuần, học sinh học tổng 30 tiết của các môn. Là người quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, theo anh, thời lượng 70 tiết có đảm bảo cho các em dự hướng được nghề nghiệp như tiêu chí của Bộ GD&ĐT đưa ra?

– Thông thường, các em và gia đình tìm hiểu ngành nghề trước, rồi xem trường đại học nào có đào tạo ngành nghề đó, điểm thi, chứ không phải học cho biết rồi mới chọn.

Thiên hướng về tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ, thể thao hay nghệ thuật, kỹ thuật… thường các em bộc lộ từ khi học cấp 2 (bậc THCS) rồi, chứ không phải chờ lên cấp ba. Thực tế, gia đình đã định hướng rồi.

Chúng ta bắt các em học hết các môn năm lớp 10 để rồi chọn ở lớp 11, 12 là quá thận trọng. Lớp 10 sẽ thành năm “không có hướng” hoặc “không quan tâm hướng” chứ không phải “dự hướng”.

http://news.zing.vn/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-gay-that-vong-post737106.html

Thầy hiệu trưởng dạy gia sư lấy tiền giúp trò vùng cao

“Bạn sẽ làm gì ngày cuối năm?”, đó là câu hỏi của thầy Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh Hà Nội Đào Tuấn Đạt gửi đến những người bạn. Anh cho biết, ngày bé thường sắp xếp lại các ước mơ “to hơn người” của mình và tiếp tục nghĩ thêm những ước mơ mới. Lớn hơn một chút, anh lên kế hoạch cho một vài việc sẽ làm trong năm, nhưng rất ít khi làm những việc đã định trước đó.

“Cuộc sống xoay tròn như con rubik, nên chúng ta phải tự mình tìm kiếm sự bình yên như những điểm cân bằng. Bạn thất bại và mệt mỏi bởi không tìm được những điểm cân bằng đó, và bất hạnh khi cứ để con rubik xoay trong ảo tưởng sức mạnh của mình. Tôi dự định làm một việc gì đó vào những ngày cuối năm. Năm nay sẽ là đi dạy gia sư”, thầy Đạt nói.

Thầy Đào Tuấn Đạt.

“Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng của trường Tà Làng và được biết học sinh ở đây thiếu áo để mặc, thiếu cơm để ăn, đồ dùng học tập cũng thiếu thốn. Thỉnh thoảng tôi có thể bỏ tiền ra để giúp đỡ các em, nhưng như vậy thì lúc có lúc không. Vì vậy để bền vững và lâu dài thì tôi sẽ bỏ sức lao động của mình, như thế tôi còn có thêm cảm xúc để vui sống nữa”, vị hiệu trưởng tâm sự.Mỗi tuần anh sẽ dành 3 giờ để gia sư cho những học sinh có nhu cầu củng cố kiến thức môn Vật lý. Giáo viên trường THPT Anhxtanh sẽ gia sư các môn còn lại. Tiền công từ nay đến gần Tết Nguyên đán sẽ được thầy Đạt cùng đồng nghiệp dùng để mua những thứ thiết yếu gửi tặng học sinh ở trường cấp 1, 2 Tà Làng (xã Tú Nang, Yên Châu, Sơn La).

Anh kêu gọi bạn bè và sinh viên cùng tham gia chương trình “gia sư giúp trò vùng cao” để cùng thầy cô giáo ở Tà Làng chia sẻ yêu thương với học sinh.

Trước đó trong dịp 20/11, thầy Đào Tuấn Đạt đã kêu gọi phụ huynh và học sinh thay món quà tặng thầy cô là hoa (hoặc phong bì) bằng gạo để cùng nhà trường giúp đỡ những người đang đói bụng trong sương lạnh của mùa đông miền Bắc. Một tấn gạo đã được quyên góp và gửi tặng học sinh nghèo vùng cao.

Thầy Đào Tuấn Đạt từng là giáo viên dạy khối chuyên Lý của ĐH Tổng hợp, trường chuyên Chu Văn An, và hiện nay là giảng viên ĐH Bách khoa, Hiệu trưởng THPT Anhxtanh.

Kiều Trinh

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/thay-hieu-truong-day-gia-su-lay-tien-giup-tro-vung-cao-3128357.html

Thầy hiệu trưởng giữ lửa thiện nguyện cho hàng nghìn học sinh

“Bạn sẽ làm gì vào những ngày giáp Tết?”, đó là câu hỏi mà thầy hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh gửi tới những người bạn và những học sinh của mình. Để trả lời cho câu hỏi đó, thầy Đào Tuấn Đạt đã dành mỗi tuần 6 tiếng đồng hồ để gia sư cho những học sinh có nhu cầu củng cố kiến thức môn Vật lý và các giáo viên của trường sẽ gia sư những môn học còn lại. Toàn bộ số tiền công từ thời điểm này tới gần Tết Nguyên đán đã được dùng để mua những món quà gửi tặng các học sinh trường cấp 1, 2 Tà Làng (xã Tú Nang, Yên Châu, Sơn La).

Đây chỉ là một trong số những hoạt động thiện nguyện đã được thầy Đào Tuấn Đạt tổ chức cho giáo viên, và học sinh trong trường cùng tham gia. Theo thầy, những việc làm này sẽ nuôi dưỡng tình nhân ái cho các thế hệ học sinh của trường.

Thầy Đào Tuấn Đạt.

Truyền lửa sẻ chia, nhân đôi hạnh phúc

Thầy Đào Tuấn Đạt tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1993. Thầy vừa là giảng viên ĐH Bách khoa vừa là hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh. Thầy Đạt tiếp quản trường Anhxtanh từ năm 2011, sau thời gian đi du học tại Bỉ với mong muốn truyền đạt những gì tâm đắc, tạo nên môi trường giáo dục riêng biệt.

Ngoài việc giáo dục các em học sinh học tập thật tốt, thầy còn luôn chú trọng tổ chức các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là việc hướng thiện cho các em học sinh trong trường.

Thầy Tuấn Đạt chia sẻ: “Từ thiện không đơn giản là việc cho và nhận, tôi nghĩ xã hội mình thiếu nhất là sự chia sẻ giữa mọi người với nhau. Có rất nhiều câu chuyện đáng buồn trong cuộc sống, nhất là những người thân trong gia đình lại giết hại lẫn nhau. Điều đó thật đáng báo động về sự vô cảm trong xã hội hiện nay. Chính vì vậy, trên cương vị một người thầy, một người đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục tôi thiết nghĩ cần phải tạo niềm tin về tình yêu thương cho các em học sinh, giúp các em có được cảm xúc thực sự về tình yêu thương và sẻ chia. Điều này, không chỉ giúp cho xã hội phát triển theo hướng tích cực hơn, mà còn giúp cho những mảnh đời bất hạnh có thêm nhiều động lực để tiếp tục sống”.

Thầy Đạt rất trẻ trung chụp ảnh cùng các học sinh.

Với quan điểm hết sức tích cực, thầy luôn tạo được môi trường học tập và trải nghiệm bổ ích cho các em học sinh. Vì vậy, các em học sinh của trường THPT Anhxtanh không chỉ ý thức được việc học tập thật tốt mà còn luôn đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Quỹ Bắp cải xanh chính là thành quả của sự nỗ lực và trái tim giàu yêu thương của các em học sinh trong nhà trường. Bằng những hành động nhỏ bé của mình, các em học sinh trong trường có thể đi làm thuê để trải nghiệm cuộc sống, số tiền thu được các em đưa vào quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, quỹ dùng số tiền có được để mua quà tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Thông qua quỹ nhân ái này, các em học sinh không chỉ có cơ hội được khẳng định bản thân mà còn giúp đỡ được rất nhiều em nhỏ kém may mắn. Từ đó, tạo động lực để học sinh của trường cố gắng vươn lên trong học tập, đồng thời biết sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh.

Bên cạnh đó, thầy Tuấn Đạt còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: Đạp xe vì môi trường, góp gạo tặng người nghèo…

Gia sư để kiếm tiền giúp đỡ học trò nghèo

Học sinh của trường tham gia góp gạo.

Trong ngày 20/11, thay vì tặng hoa, thầy Tuấn Đạt kêu gọi các vị phụ huynh và học sinh góp gạo để dành tặng người nghèo. Sau đó, toàn bộ số gạo thu được, trường nhờ một nhóm từ thiện trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi biết được việc làm của thầy trò trường THPT Anhxtanh, thầy hiệu trưởng trường cấp 1,2 Tà Làng  (xã Tú Năng, Yên Châu, Sơn La) đã chủ động liên hệ với thầy. Thầy Đạt cho biết: “Trường cấp 1, 2 Tà Làng hiện nay có gần 500 em học sinh, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số, gia đình rất khó khăn. Mặc dù một số em đã nhận được trợ cấp của nhà nước, nhưng với số tiền hơn 400.000 đồng/1 tháng và số gạo ít ỏi thì không thể đủ cho cuộc sống học tập của các em được. Đó là chưa kể đến việc nhiều em nhà cách xa trường, phải thuê nhà ở nên việc bữa đói, bữa no diễn ra thường xuyên.

Tỉ lệ học sinh nghỉ học ngày càng tăng cao, đặc biệt mùa đông các em không chỉ thiếu cơm ăn mà còn thiếu cả áo mặc. Đồng cảm với thầy cô giáo đang giảng dạy các em học sinh ở đó, thấu hiểu tấm lòng của những giáo viên có tâm. Vì vậy, tôi đang nỗ lực xây dựng một quỹ nhân ái nhằm giúp đỡ dài hạn cho thầy trò trường Tà Làng”.

Giáo viên, học sinh của trường trong chuyến thiện nguyện lên vùng cao.

Chính vì muốn giúp đỡ thầy trò trường Tà Làng mà mỗi tuần thầy Tuấn Đạt dành 6 tiếng gia sư để kiếm tiền gây quỹ. Việc làm này đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều thầy cô, bạn bè nên số tiền quỹ tính đến thời điểm hiện tại đã lên đến con số khoảng 20 triệu đồng. Thầy Đạt tâm sự: “Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để gia sư, đặc biệt là những ngày giáp Tết. Tôi luôn nghĩ rằng mình cố gắng được càng nhiều thì sẽ có thêm nhiều tấm áo, thêm nhiều gạo để học sinh nghèo vùng cao có cái Tết ấm áp, no đủ hơn”.

Trong năm tới đây, thầy Tuấn Đạt sẽ mở rộng quy mô chương trình, thầy luôn mong muốn: “Tôi mong rằng sẽ có cầu nối, kết nối những em học sinh muốn được hỗ trợ học tập, có thêm nhiều các em theo học tại các lớp của các thầy cô thì sẽ có thêm nhiều học trò nghèo vùng cao được giúp đỡ. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội được tham gia giảng dạy, để các em không chỉ được rèn luyện mà còn có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Vào thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, thầy Tuấn Đạt cùng các giáo viên, học sinh của trường đã trao hàng trăm suất quà Tết cho các học sinh nghèo vùng cao.

 

http://www.tiin.vn/chuyen-muc/thien/thay-hieu-truong-giu-lua-thien-nguyen-cho-hang-nghin-hoc-sinh.html

Thầy giáo của những đề thi Vật lý hóm hỉnh

Vừa qua, một trích đoạn trong đề thi giữa kỳ môn Vật lý lớp 10 của trường THPT Anh-xtanh (Hà Nội) đã được rất nhiều người thích thú bởi cách ra đề độc đáo có chú chim Flappy Bird.

Tác giả của cách ra đề có một không hai này chính là thầy Đào Tuấn Đạt, giảng viên ĐH Bách khoa (Hà Nội), phụ trách chuyên môn trường THPT Anh-xtanh.

Thầy Đào Tuấn Đạt (ở giữa).

Anh chia sẻ: “Mỗi lần xem đề Vật lý, tôi lại thấy điệp khúc quen thuộc và chán nản một vật đang chuyển động, một người đi xe đạp, một hành khách ngồi trên xe…  Tôi muốn thay đổi, để các em thấy khoa học gần gũi và sống động hơn”. Không phải lần đầu tiên áp dụng cách ra đề mới lạ này, thầy Đạt từng được rất nhiều thế hệ học trò nhớ đến với bài kiểm tra xoay quanh câu chuyện Vịt Donal giải cứu công chúa.

Đề thi xuất hiện Flappy Bird là một trong những “tác phẩm” anh tâm đắc nhất bởi toàn bộ bài kiểm tra này gồm hai phần trắc nghiệm (20 câu hỏi) và tự luận (3 cậu hỏi) đều được thiết kế rất sáng tạo. Bài kiểm tra này tập hợp hàng loạt nhân vật hoạt hình nổi tiếng, từng gắn liền với tuổi thơ của mỗi người như Tom, Mickey, Đôrêmon, Pokemon…

Phần tự luận của đề thi.

Người ta có thể mặc giống nhau, hát cùng một bài hát, chọn cùng một lối đi, nhưng có một điều có thể khác là suy nghĩ. Tôi hy vọng học sinh của mình phải có suy nghĩ riêng mới mong tìm ra một con chim mặt đần độc đáo như Hà Đông”. Lý giải việc lựa chọn hình ảnh Flappy Bird, thầy Đạt cho biết: “Câu chuyện về chú chim này có thể còn nhiều bí ẩn. Nhưng chắc chắn thành công của Nguyễn Hà Đông phần lớn nhờ vào sự kiên nhẫn trong sáng tạo, chứ không phải kiên nhẫn trong ngu đần. Qua đó, tôi muốn các học sinh thực tâm học hỏi điều đó.

Mong muốn tạo ra những câu chuyện hài hước, nên mỗi câu hỏi đều được thầy xây dựng rất khác lạ: “Tôi chọn các chi tiết tưởng chừng vô lý như lợn đi qua quán phở mà không sợ nguy hiểm; cửa hàng thời trang mang tên món ăn Hăm-bơ-gơ, Sói xám đi xe đạp điện… tự chế; hay việc ghi số liệu cần chính xác lại do một chú vẹt đảm nhận. Đó là những chi tiết vừa vui nhưng cũng thể hiện nghịch lý của khoa học và cuộc sống”.

Với sự sáng tạo, độc đáo này người ra đề muốn nhấn mạnh kiến thức không quan trọng bằng trí tưởng tượng, nên “Scoobydoo phóng một ngôi sao tới quả địa cầu bằng giấy zó, còn “Tarzan và Jane bay vào vũ trụ trong du thuyền không gian”, trong khi “cô tiên Tinker Bell vừa nghe bàiNơi ấy của Hà Okio, vừa ngắm nhìn cánh rừng thông trắng xóa tuyết trước lễ Noel”.

Ngoài ra, việc nhắc đến tháp cầu Cổng Vàng và Quả chuông của đồng hồ Big Ben còn gợi cho em học sinh nhớ đến những công trình kiến trúc và sáng tạo vĩ đại của lịch sử.

Không chỉ là bài kiểm tra

Mặc dù vui tính và gần gũi với học trò, nhưng trong suốt 10 năm đứng trên bục giảng, mỗi giờ dạy của thầy đều rất nghiêm túc. Anh quan niệm đào tạo con người phải có quy trình, thao tác logic, khoa khọc không thể  phán bừa, trong đó đạo đức phải là nền tảng.

Luôn tìm ra những cách khác lạ để áp dụng trong các câu hỏi, thầy giáo này mong muốn tạo cho học sinh tâm lý thoải mái ngay trong phòng thi. Đặc biệt hơn, ngoài việc kiểm tra kiến thức thông thường, những câu hỏi này còn ẩn chứa nhiều bài học cuộc sống giản dị, ý nghĩa. Đó sẽ là những kỷ niệm, dấu ấn riêng không thể nào quên đối với mỗi học trò khi nhớ đến thầy.

Một trong những đề thi độc đáo của thầy Đạt.

“Bởi những tấm bưu thiếp do học sinh tự thiết kế, vẽ nghuệch ngoạc trên giấy, phán họa chân dung mình giống mọi loài vật, hay bức thư bằng tiếng Anh hay như bài hát là những món quà ấn tượng khiến tôi không bao giờ quên. Đó là điều độc đáo giúp tôi luôn yêu mến nghề”, thầy Đạt tâm sự.Thử sức qua nhiều ngành nghề khác nhau như viết báo, làm biên tập viên, nhưng anh Đạt vẫn muốn gắn bó với nghề giáo.

http://news.zing.vn/Thay-giao-cua-nhung-de-thi-Vat-ly-hom-hinh-post399439.html

Tranh luận gay gắt về đề án điều chỉnh các cấp học phổ thông

Trong cuộc họp của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực ngày 20/8, Bộ GD&ĐT trình bày Dự thảo đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, trong đó đề xuất xác định lại số năm học của mỗi cấp. Phương án được quan tâm nhất là tăng THCS lên 5 năm, giảm THPT xuống còn 2 năm.

Là người tham gia phiên họp, PGS Trần Xuân Nhĩ, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho biết, có rất nhiều ý kiến bàn luận về đề xuất này. Nếu Bộ Giáo dục áp dụng phương án 10 năm cho giáo dục cơ bản ở bậc THCS nghĩa là tăng thêm một năm với khoảng một triệu học sinh, chưa kể giáo viên. Điều này sẽ kéo theo vấn đề cơ sở vật chất, phải tăng thêm khoảng 30.000 phòng học mới cho học sinh. Trong khi đó, bậc THPT lại “rỗng ruột” khi rút từ 3 triệu xuống còn 2 triệu học sinh.

“Điều này trước mắt là bất khả thi vì sẽ khó khắc phục được. Khá nhiều thành viên hội đồng cùng ý kiến với tôi khi đề xuất xem xét lại việc giảm tải chương trình với những kiến thức không cần thiết để gói gọn 9 năm THCS cho giáo dục cơ bản. Với THPT ta cần triển khai phân luồng chính. Tôi đề xuất 2 năm với học sinh xác định sẽ học tiếp lên đại học và 3 năm với học sinh học nghề”, PGS Nhĩ nói.

Với khối học nghề các em vừa phải học kiến thức THPT, vừa học nghề và sẽ có các chương trình liên thông từ trung học nghề lên CĐ, ĐH nghề. Học sinh có khả năng và định hướng vào đại học nghiên cứu hay ứng dụng thì có thể chỉ cần 2 năm học THPT.

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng nếu thực hiện giáo dục cơ bản 10 năm thì không giống nước nào trên thế giới. Ảnh: NH.

Bên cạnh đó, giáo dục cơ bản 9 hay 10 năm không giải quyết được việc phân luồng, vấn đề quan trọng nhất. Nếu thực hiện 5 năm THCS, Luật Giáo dục cũng phải sửa đổi. Nếu thay đổi là có ích thì theo GS Thuyết “sửa cũng không vấn đề gì, nhưng ý tưởng này chưa phù hợp, không đem lại giá trị cần thiết”.GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, cho rằng Bộ Giáo dục đang đi đúng hướng, tức là giải quyết vấn đề hệ thống giáo dục trước, từ đó mới có cơ sở để đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Tuy nhiên, lẽ ra Bộ phải làm việc này sớm hơn, vì hiện nay đề án chương trình, sách giáo khoa cũng sắp phải trình Quốc hội. Cùng một lúc làm song song hai việc thì không ổn.

“Nhiều nước hiện nay xác định thời gian học tiểu học là 6 năm, chứ không phải 5 năm. Ở Đức thì sau 6 năm tiểu học, người ta phân luồng học sinh vào 3 loại trường trung học khác nhau: Trường 6 năm dành cho học sinh giỏi, học xong là vào đại học. Trường 5 năm dành cho học sinh khá, học xong vào cao đẳng kỹ thuật. Trường 4 năm dành cho những học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình giáo dục các nước để học tập cho phù hợp, chứ chuyển giáo dục cơ bản từ 9 thành 10 năm, chẳng biết giống ai”, GS Thuyết góp ý.

“Việc chuyển học THCS thành 5 năm không thuyết phục bởi sẽ phải có một sự di chuyển cơ học 1/3 giáo viên cấp THPT hiện nay xuống cấp THCS. Ai sẽ phải chuyển? Sự di chuyển cơ học này tiếp tục kéo theo vấn đề là các giáo viên này có thể dạy được chương trình cấp THCS, nhưng các giáo viên THCS hiện nay có thực sự đảm bảo đạt chuẩn để dạy chương trình lớp 10 của bậc THPT hiện nay hay không? Về tâm lý lứa tuổi học đường, các em lớp 10 đã bắt đầu vào tuổi thanh niên, bị ép ở cấp THCS sẽ được giáo dục, sinh hoạt như thế nào?” – Thầy giáo Đào Tuấn Đạt.

Thầy Đào Tuấn Đạt, phụ trách chuyên môn THPT Anhxtanh nhận xét, Bộ dự kiến tăng lên 5 năm học THCS nhưng chưa nêu được lý do khoa học và thực tiễn thuyết phục. Lý do bớt một năm học cấp 3 để có phòng cho việc dạy tự chọn khá khôi hài. Không ai tưởng tượng được sự liên quan giữa việc nâng cao chất lượng giáo dục, hay thay đổi hệ thống với việc thay đổi chức năng phòng học.

Xét về giáo dục trung cấp và dạy nghề, theo thầy Đạt, hiện nay giáo dục cơ bản kéo dài 9 năm, đủ để các em chuyển qua học trung cấp và học nghề. Nếu các em ở lại thì mất thêm một năm không cần thiết.

Về chuyên môn, thầy Đạt cho rằng cần có giai đoạn chuyển tiếp trước khi lên học hai năm tự chọn. Năm học này là cực kỳ quan trọng vì lý do chuyên môn và cũng để học sinh chọn đúng môn chuẩn bị vào đại học. Hiện nay hướng nghiệp rất kém, dự báo cũng kém nên học sinh đa phần không định hướng được hoặc định hướng sai cho đam mê và sở thích của mình.

“Nếu không có giai đoạn chuyển tiếp sẽ vô cùng tai hại ở trường đại học, nơi sẽ hình thành nghề nghiệp gắn bó với cuộc đời các em. Hơn thế nữa còn gây hậu quả không nhỏ cho xã hội và sự phát triển đất nước bởi đang trong xu thế chuyên môn hóa nghề nghiệp cao”, thầy Đạt nói.

Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo Bộ Giáo dục cho biết, dự thảo tờ trình đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa có nêu vấn đề này, nhưng chưa công khai vì còn cần thời gian hoàn chỉnh và thông qua Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo vào ngày 28/8 tới, trước khi trình Quốc hội.

“Sau khi có ý kiến chính thức của Chính phủ, dự thảo này sẽ được công khai lấy ý kiến rộng rãi”, lãnh đạo này cho biết.

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tranh-luan-gay-gat-ve-de-an-dieu-chinh-cac-cap-hoc-pho-thong-3034514.html

Thi theo môn ở kỳ thi quốc gia sẽ tránh sốc tâm lý cho học sinh

Đưa ra được ba phương án tổ chức kỳ thi quốc gia, thay thế đồng thời cho kỳ thi tốt nghiệp THPT mà kết quả không mấy tin cậy và kỳ thi tuyển sinh vào đại học căng thẳng và cứng nhắc

Thầy Đào Tuấn Đạt.

Cuối cùng thì Bộ Giáo dục cũng đã nỗ lực đưa ra được ba phương án tổ chức kỳ thi quốc gia, thay thế đồng thời cho kỳ thi tốt nghiệp THPT mà kết quả không mấy tin cậy và kỳ thi tuyển sinh vào đại học căng thẳng và cứng nhắc.Thầy Đào Tuấn Đạt.

Chúng ta đã quen với hình ảnh một vận động viên điền kinh chạy nước rút về đích, anh ta ngã gục ở vạch đích vì kiệt sức. Cuộc chạy đua marathon trong giáo dục trước các kỳ thi cũng tương tự như vậy. Thầy trò vất vả là thế nhưng vẫn có hàng loạt điểm 0 trong kỳ thi đại học, hầu hết sinh viên ra trường không làm hài lòng nhà tuyển dụng, và nhiều học sinh, sinh viên tìm cách ra nước ngoài học tập khiến chúng ta lúc nào cũng băn khoăn mọi mặt về nền giáo dục nước nhà. Hy vọng bắt đầu từ thay đổi các kỳ thi, nền giáo dục nước nhà sẽ chuyển động tốt dần lên.

Một đất nước với gần 20 triệu học sinh phổ thông, nhiều hơn dân số Hà Lan (16,7 triệu), gấp vài lần dân số Thụy Sỹ (7,9 triệu), Áo (8,4 triệu)… Điều kiện giáo dục và chất lượng giáo dục khác biệt nhiều giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị, và mang tính đặc thù cao. Mặt khác, tâm lý học để ứng thí và bệnh thành tích của các địa phương còn nặng nề. Thế nên nhất thiết phải có một kỳ thi làm thước đo chất lượng giáo dục chung ở phạm vi và trình độ quốc gia.

Vấn đề là kỳ thi quốc gia này nên được tổ chức vào thời gian nào và theo phương án nào để không chỉ dừng ở việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), làm cơ sở cho việc xét tuyển vào đại học mà còn phải thay đổi được việc dạy và học ở bậc phổ thông vốn đang nặng nề, thiếu linh hoạt, kém tính ứng dụng và học thuật.

Trong ba phương án tổ chức kỳ thi quốc gia mà Bộ đưa ra, phương án một thi theo môn có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, trong lúc điều kiện dạy và học còn khó khăn, chương trình và sách giáo khoa chưa thay đổi thì việc tổng hợp hay tích hợp bài thi là chưa phù hợp ở thời điểm này. Tiếp tục thi theo môn sẽ tránh được cú sốc tâm lý trước khả năng phải làm một bài thi tổng hợp hay tích hợp nhiều môn.

Vấn đề với giáo viên và học sinh không phải ở hình thức thi trắc nghiệm hay tự luận, thời gian thi ngắn hay dài của mỗi bài thi hay số buổi thi, mà ở chỗ phải học bao nhiêu môn để tham gia kỳ thi đó? Hãy hỏi các em xem các em muốn thi từ 4 – 8 môn riêng rẽ hay làm các bài thi toán, ngoại ngữ, văn, lý – hóa – sinh, sử – địa và còn tích hợp cả tin, công nghệ, giáo dục công dân trong tương lai?

Thứ hai, các trường đại học được chọn môn xét tuyển thích hợp với ngành đào tạo của mình hơn là xét tuyển theo các khối thi cứng nhắc như hiện nay hoặc kết quả của một bài thi nhiều môn còn chưa rõ hình hài? Bài thi đó có phù hợp với mục tiêu tuyển chọn của mình không? Bài thi 180 phút cho cả ba môn lý – hóa – sinh có là cưỡi ngựa xem hoa, hay phải 270 phút?

Thứ ba, với quyền được chọn môn thi sẽ vừa đảm bảo sở trường của mỗi học sinh, tính chất cá thể hóa người học, vừa nhất quán với tính chất dạy học phân hóa. Chúng ta không thể đa dạng sản phẩm trên cùng một dây chuyền, cũng không thể có cá nhân độc đáo với quy trình đào tạo đồng loạt.

Thứ tư, để thích ứng được với cuộc sống hiện đại, con người vừa phải có kiến thức nền tảng tốt, vừa phải có kiến thức chuyên sâu để làm việc tốt ở một lĩnh vực nào đó. Ngoài ra lại cần phải rút ngắn thời gian học để đi làm sớm hơn, nghỉ hưu muộn hơn.

Để giải quyết bài toán này, xu hướng chung là phải tích hợp các môn học ở bậc trung học cơ sở (THCS) và phân hóa mạnh ở trung học phổ thông. Làm tốt việc tích hợp các môn ở cấp THCS giải quyết được việc trang bị kiến thức nền tảng tốt, nhất là trong thời kỳ kiến thức mới đang tăng theo cấp số nhân như hiện nay. Nhờ việc học phân hóa mạnh ở bậc THPT, ví dụ nếu chọn ban Toán thì hai năm cuối cấp, lớp 11 và 12, học sinh được học hầu hết các kiến thức đại cương về toán, lên đại học thời gian học lấy bằng cử nhân sẽ rút xuống.

Ở các nước Âu Mỹ, việc được cấp bằng cử nhân đa số được rút ngắn xuống còn khoảng 3 năm thậm chí ít hơn, và học đại học sau 4 năm có thể lấy bằng thạc sỹ. Học sinh không thể học kiểu phân hóa mà thi tích hợp được. Cũng giống như một vận động viên cử tạ không thể thi 8 môn điền kinh phối hợp được! Chỉ cần học 3 môn thi vào đại học như hiện nay, chúng ta đã thấy các em học sinh kiệt sức trước cánh cửa vào đại học rồi!

Nếu chọn phương án một, thì có thể nghiên cứu thêm việc môn ngoại ngữ tự chọn như trong kỳ thi tốt nghiệp để tránh xáo trộn nhiều, tiếp tục đổi mới đề thi như trong kỳ thi đại học vừa qua và một số vấn đề khác thì có thể tiến hành kỳ thi quốc gia ngay từ năm 2015. Hơn bao giờ hết chúng tôi mong một kỳ thi công bằng, nghiêm túc và không phải vỗ tay với những thành tích ảo.

Đào Tuấn Đạt

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/thi-theo-mon-o-ky-thi-quoc-gia-se-tranh-soc-tam-ly-cho-hoc-sinh-3024476.html

Flappy Bird vào đề thi Vật lý trường Anhxtanh

Đề thi môn Vật lý lớp 10 giữa kỳ 2 vừa qua của teen THPT Anhxtanh (Hà Nội) gây chú ý với loạt câu hỏi thú vị. Trong số đó, có câu hỏi nhắc đến con chim mặt đần Flappy Bird.


Đề thi có hình ảnh Flalpy Bird gây chú ý.

Cụ thể, nội dung câu hỏi số 18 như sau: “Trong buổi chiều lặng gió, một thợ săn tưởng tượng nhìn thấy Flappy Bird đang bay, anh ta giương cung và bắn theo phương thẳng đứng. Mũi tên bắn trúng lưng Flappy. Biết Flappy bay theo phương ngang ở độ cao 40,2375 m so với cung với vận tốc không đổi v = 4m/s. Vận tốc ban đầu của tên là Vo = 35m/s. Tính khoảng cách giữa thợ săn và Flappy theo phương ngang khi tên rời khỏi cung”.

Bên cạnh hình ảnh Flappy Bird, đề ra còn có những hình ảnh vui nhộn khác như chim cánh cụt Penguins, mèo Tom, chuột Mickey… Câu văn trong đề thi môn Vật lý cũng được người ra đề diễn đạt hài hước qua những tình huống liên quan đến các nhân vật ngộ nghĩnh.

Nội dung đề thi Vật lý 10 của teen THPT Anhxtanh (Hà Nội).

“Các nhân vật hoạt hình khác cũng vậy, đều có tính cách. Có nhân vật do tôi bịa ra với những lý do riêng. Có nhân vật hoạt hình đã nổi tiếng qua các bộ phim mà tôi muốn chia sẻ cùng học trò của mình. Tôi muốn các em sống có tính cách và sống vui”, thầy Đạt nói thêm.Chia sẻ về đề thi này, thầy Đào Tuấn Đạt – người trực tiếp ra đề cho biết: “Tôi nghĩ đề không dễ, cũng như khi bạn chơi trò con chim mặt đần của bạn Hà Động vậy. Sở dĩ tôi đưa hình ảnh Flappy Bird vào đề thi bởi Flappy để lại một ấn tượng về sự “kiên nhẫn trong sáng tạo”. Tôi thích điều đó nên đưa vào đề thi”.

Thầy giáo Đào Tuấn Đạt – người thường xuyên có những đề thi thú vị cho học sinh.

Khi ra kiểu đề thi dạng này, thầy Đạt nhận thấy đa số là phản ứng tích cực, học sinh làm bài rất vui vẻ và nhận ra khoa học gần gũi với đời sống. Thầy Đạt cũng muốn tạo một kỷ niệm đẹp để học sinh nhớ sau khi ra trường qua những đề thi vui nhộn như vậy.Đây không phải là lần đầu tiên thầy Tuấn Đạt cho những kiểu đề như thế này với học sinh. Từ nhiều năm qua, hình ảnh chim cánh cụt Penguins, mèo Tom, chuột Mickey, Vịt Donal…thường xuyên xuất hiện trong những bộ đề của thầy.

Chia sẻ thêm về việc ra đề, thầy Đạt nói: “Một đề thi hay sẽ tác động rất lớn đến tâm lý làm bài của học sinh. Nhưng hơn hết, tôi mong muốn học sinh của mình hiểu bài học và làm được bài”.

Hiện, thầy Đào Tuấn Đạt đang công tác tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và giảng dạy tại THPT Anhxtanh.

http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/hoc-a-z/flappy-bird-vao-de-thi-vat-ly-truong-anhxtanh-2963861.html

Lời đáp của thầy giáo về bài văn 'bá đạo'

Vừa qua, bài viết với chủ đề “Tôi gửi tôi 20 năm nữa” của Lương Trọng Nghĩa (học sinh lớp 10A2, trường THPT Anhxtanh, Hà Nội) đã được rất nhiều bạn trẻ thích thú bởi trí tưởng tượng sáng tạo và ngôn ngữ hài hước.

Bài viết của Lương Trọng Nghĩa

Là nguồn cảm hứng, nhân vật quan trọng trong bài văn của Nghĩa, thầy Đào Tuấn Đạt đã đáp lời học trò trên trang mạng xã hội.Trong bài viết này có đoạn: “Xin tự giới thiệu, tên tôi là Lương Trọng Nghĩa, hiệu trưởng mới của trường chúng ta, thay thầy Đào Tuấn Đạt nghỉ dạy về quê dưỡng già và lấy vợ. Tuy thầy tuổi đã cao nhưng vài bộ phận vẫn như ngày nào, nhất là đôi chân nhanh nhẹn, sức khỏe dẻo dai”. Thầy giáo này chính là phụ trách chuyên môn của trường THPT Anhxtanh từ năm 2010 đến nay.

“Nghĩa thân mến,

Welcome Nghĩa, một trong những ứng cử viên cho chức hiệu trưởng 20 năm nữa! Thầy rất vui khi em là một trong những ứng cử viên có trí tưởng tượng phong phú và kiêu hãnh nhất, có những suy nghĩ bay bổng và uốn lượn nhất!

Làm hiệu trưởng thật là đơn giản. Em chỉ cần làm tất cả mọi người thấy vui vẻ mỗi khi đến trường, được làm những gì mình yêu thích và tự chịu trách nhiệm về bản thân.

Em phải làm sao để tuy không nhắc nhưng mỗi thành viên đều vui vẻ suy nghĩ xem hôm nay mình cần phải làm gì để học tập tiến bộ và nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Em đã từng mơ ước và biết mình sẽ phải làm được việc gì đó trong tương lai, cho hạnh phúc của riêng mình, gia đình và cộng đồng. Tại sao mình lại không tin rằng có thể làm được những gì mình muốn. Nhưng chúng ta không thể có bước đi cuối cùng nếu không bước những bước đầu tiên. Em hãy bắt đầu đi và hãy là “con chim dậy sớm”!

Em hãy khiến mọi người không thể không tự hào rằng mình là một thành viên của trường, nhưng một trong những niềm vui thực sự, niềm tự hào thực sự của ông hiệu trưởng là được thấy các em mỗi ngày một thân thiết với nhau hơn, vui mà không cợt nhả, trêu chọc mà không căm tức, đùa bỡn mà vẫn lễ độ, chuyện trò râm ran mà vẫn theo khuôn phép con nhà, cư xử trong tình bạn nhẹ nhàng tương thân nhưng vẫn tương kính.

Học sinh Anhxtanh đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một lối suy nghĩ riêng và một vài sự khác biệt, các em cần tập cho mình một thói quen có văn hoá là chấp nhận sự khác biệt ấy. Thầy khuyến khích mọi ý tưởng trái ngược nhau dù là nhỏ nhất.

Không có giá trị nào là bất di bất dịch, đừng tự giam mình trong các câu nói của tiền nhân, phải tự quyết, phải có có ý chí sâu xa về sự tự chủ của mình. Phải bước qua cả chính mình, tự tin vào chính mình. “Hãy tư tưởng lấy, dám suy nghĩ lấy,  dám đặt lại các vấn đề. Đừng là người khác, đừng là ai cả, hãy là mình”.

Nghĩa nhớ giữ gìn sức khoẻ. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Làm hiệu trưởng rất bận nhưng em đừng để mọi người thấy điều đó.

PS. Nghĩa tiết lộ bí mật đời tư của thầy, nên bị phạt, theo cách chỉ có ở Anhxtanh. Sau khi phạt em phải nói lời cảm ơn thầy và giữ vẻ mặt tươi tỉnh”.

http://news.zing.vn/Loi-dap-cua-thay-giao-ve-bai-van-ba-dao-post402762.html

Ca sĩ Khởi My ấn tượng với bài văn 'bá đạo'

Chỉ sau một ngày, bài văn với đề tài “Viết thư gửi tôi 20 năm nữa” của Lương Trọng Nghĩa – học sinh lớp 10A2, trường THPT Anhxtanh, Hà Nội đã được hàng chục nghìn người thích và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Đặc biệt, tối 25/3, trên trang fanpage đạt 3,4 triệu lượt thích của ca sĩ Khởi My cũng đã đăng tải bài văn với dòng chia sẻ: “Thật sự mà nói, Zoi (biệt danh của Khởi My – PV) rất tò mò với những bài văn như thế này.

Chủ đề ngoại khóa của trường này cũng là một cách để các bạn học sinh thoải mái suy nghĩ và cảm nhận riêng cho mình, tuy có hơi “bá đạo” nhưng lời văn và ý tưởng thật sự khó có ai nghĩ ra được…

Nhớ cái thời đi học quá! Các bạn cuối cấp lại sắp thi, Zoi chúc các bạn có một mùa thi thật sự thành công nhé!”.

Khởi My cũng có hình minh họa khá hài hước về bài văn này.

Trong khi đó, thầy giáo của Lương Trọng Nghĩa cũng có chia sẻ về cậu học trò cùng bài văn độc đáo này.Chia sẻ này cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo các fan với gần 29.000 lượt thích, hàng trăm chia sẻ và bình luận. Nhiều thành viên cũng có chung quan điểm với ca sĩ Khởi My và dành tặng lời khen cho bài văn độc đáo này.

Trên trang cá nhân, thầy Đào Tuấn Đạt viết: “Welcome Nghĩa, một trong những ứng cử viên cho chức hiệu trưởng 20 năm nữa! Thầy rất vui khi em là một trong những ứng cử viên có trí tưởng tượng phong phú và kiêu hãnh nhất, có những suy nghĩ bay bổng và uốn lượn nhất! Làm hiệu trưởng thật là đơn giản. Em chỉ cần làm tất cả mọi người thấy vui vẻ mỗi khi đến trường, được làm những gì mình yêu thích và tự chịu trách nhiệm về bản thân”
Đến ngày 26/3, nhiều độc giả vẫn gửi ý kiến bày tỏ sự thích thú đối với bài văn của Lương Trọng Nghĩa.

“VN cần có những người giàu sức tưởng tượng như thế này. Điều này chứng tỏ trường Anh-xtanh cũng khuyến khích học sinh ước mơ, nói lên ước mơ của mình và dám phản ánh thực tế” – ý kiến của độc giả Yến Nhi.

“Cần có những đề văn và những bài văn thế này để người học sinh thể hiện sự sáng tạo, bay bổng của mình. Bài văn của Nghĩa có những chỗ chưa thật hay, chưa thật bay bổng (năm 2034 thì chắc Wifi không còn ai xài nữa, 3D cũng thường thôi), nhưng nhìn chung bài văn làm mình rất ấn tượng” – độc giả Ngô Quang Vinh.

“Bạn Nghĩa có ước mơ lớn – bạn sẽ thành công lớn! Bài văn này làm tôi nhớ lại lúc tôi học lớp 7 trường Thống Nhất số 17 đường 30/4 – nay là Lê Duẩn, Quận 1 TP.HCM vào năm 1984. Đề tài “Vẽ ngôi trường em vào năm 2000″. Lúc đó trường tôi chỉ là hai dãy nhà trệt. Tôi đã vẽ ra ngôi trường cao thật cao, sang trọng, có hồ bơi… Không ngờ chỉ một năm sau đó trường chúng tôi phải giải thể để nhường đất cho dự án nào đó! Bây giờ đi ngang qua 17 Lê Duẩn, tôi thấy ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. Đó là tòa nhà cao 17 tầng – sang trọng bật nhất thành phố – Chỉ có điều nó không phải là trường học mà là đó là Sofitel Plaza” –  chia sẻ của anh Vinh Linh.

Đặc biệt hơn, độc giả Trần Hiếu còn gợi mở thêm: “Hình như đến năm 2034 học sinh không đến trường nữa ban Nghĩa ơi! Lúc này, thông qua công nghệ thông tin, học sinh – giáo viên nhà ai nấy ở và việc giảng dạy, học tập sẽ thực hiện bằng phương pháp trực tuyến. Do đó, Nghĩa sẽ không thể là Hiệu trưởng vì không có trường học nhưng biết đâu Nghĩa sẽ là Bộ trưởng GD&ĐT. Việc giảng dạy trực tuyến cũng góp phần giảm đáng kể tình trạng kẹt xe, giảm TNGT với đối tượng giáo viên, học sinh”.

 

http://news.zing.vn/Ca-si-Khoi-My-an-tuong-voi-bai-van-ba-dao-post402777.html