Học IELTS ở THPT ANHXTANH

31 Tháng Năm, 2018

Học sinh tất cả các lớp A và D có nhu cầu được xếp vào lớp luyện thi IELTS. Lớp luyện thi IELST cho lớp A và D độc lập với chương trình chính khóa. 

>> Xem thêm

Einstein Daily Talks

31 Tháng Năm, 2018

Einstein Daily Talks là chương trình tiếng Anh nghe nói bắt buộc với mọi học sinh. Mục tiêu mỗi học sinh đều nghe nói được tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày. Tất cả có hơn 250 tình huống và 1500 từ tiếng Anh thông dụng được cả thầy và trò cùng tạo lập. Mỗi tình huống được in trên một tấm “card” để tụng niệm mỗi ngày. Các em bé đánh giầy và các em bé vùng cao vẫn nói tiếng Anh hàng ngày đó thôi. Tại sao chúng ta không thể?

>> Xem thêm