Logo – Slogan – Cờ

Logo là hình ảnh của một BÙNG NỔ, là biểu tượng cho khát vọng tự do và niềm tin chiến thắng.

Giáo dục và quản lý học sinh

1. Nguyên tắc + Thực tâm: Anhxtanh như một gia đình lớn mà tất cả mọi thành viên  luôn sống thực tâm với nhau. Các thầy cô vừa là người thầy chỉ bảo, vừa là người bạn đáng tin cậy, giúp học sinh nhận...

Bài viết mới nhất