Lịch của K7

27 Tháng Năm, 2018

25, 26/5/2018: thi thử lần 2
15, 16/6/2018: thi thử lần 3
19/6/2018: Buổi học cuối cùng
20/6/2018: Liên hoan chia tay
25, 26/6/2018: Thi THQG

>> Xem thêm

Tuyển sinh lớp 10

27 Tháng Năm, 2018

15/3 – 15/7/2018: Phát hành hồ sơ
20/5 – 15/7/2018: Nhận hồ sơ nhập học
10/7/2018: Tập trung học sinh lớp 10

>> Xem thêm

Tuyển giáo viên

27 Tháng Năm, 2018

Vòng 1, 15/6 – 20/6/2018: Nộp hồ sơ
Vòng 2, 23/6/2018: Thi viết
Vòng 3, 25/6 – 30/6/2018: Giảng thử

>> Xem thêm