Tuyển sinh lớp 10

15/3 – 15/7/2018: Phát hành hồ sơ
20/5 – 15/7/2018: Nhận hồ sơ nhập học
10/7/2018: Tập trung học sinh lớp 10