Tiêu chí thứ hai của trường học tốt là chương trình học

Với cam kết đêm đến một chương trình học hoàn hảo về chất lượng. Chương trình học của Anhxtanh giúp bạn vượt qua các kỳ thi và chuẩn bị tốt nhất cho việc học ở đại học và du học. Các môn học phong phú đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng. Môn tiếng Anh được chú trọng ở tất cả các lớp học. Từ việc nghe nói hàng ngày tới tiếng Anh học thuật IELTS 6+ khi tốt nghiệp lớp 12.