Tiêu chí thứ năm của trường học tốt là các hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động ngoại khóa sôi động là một phần không thể thiếu của chương trình giáo dục. Chúng tôi có khoảng 10 hoạt động ngoại khóa trong một năm học. Các hoạt động sẽ giúp bạn kết nối bên ngoài lớp học, hình thành các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân của bạn.