Tiêu chí thứ tư của trường học tốt phương pháp giảng dạy

Cách dạy của giáo dục truyền thống “truyền thụ kiến thức và ghi nhớ” sẽ bị loại bỏ. Các nghiên cứu và thực tiễn giáo dục cho thấy cách học tốt nhất và hiệu quả nhất là thông qua việc làm – “learning by doing”. Giáo viên sẽ hướng dẫn cách để bạn “làm việc” chứ không phải ngồi thụ động ghi chép. Phương pháp luôn cực kỳ quan trọng. Không có phương pháp chẳng khác gì bạn đi sai đường và tất nhiên là không đến đích. Học sai cách sẽ không có kết quả. Khi học đúng cách, bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng.